Painter

[ 26 主題 / 49 回復 ]

版主: *空缺中*

 類型 作者/時間 回復 查看 最後發表
本版版規(新手登入請詳讀) Cloudland 2012-10-15 1/14747 Cloudland 2013-6-1 23:04
  (重要)論壇大掃除進行中!!如果你的帳號不幸被刪除的對應 Cloudland 2013-6-1 0/15059 Cloudland 2013-6-1 12:48
  [其他相關討論]設計與電繪教學網站連結整理(持續更新中) - [閱讀權限 10] Cloudland 2013-2-23 1/1012 Cloudland 2013-12-7 03:06
  版塊主題   
  [技巧交流](轉載)兔女孩 - [閱讀權限 30]圖片附件 paipai 2014-4-8 2/12 paipai 2014-4-8 21:41
  [技巧交流]水彩筆記 - [閱讀權限 10] paipai 2014-4-8 0/5 paipai 2014-4-8 21:10
  [技巧交流]動物寫生_小貓咪 - [閱讀權限 20]圖片附件 paipai 2014-4-1 3/48 paipai 2014-4-8 19:15
  [技巧交流]靜物寫生:草莓 - [閱讀權限 20]圖片附件 paipai 2014-3-27 0/5 paipai 2014-3-27 21:38
  [技巧交流]靜物寫生:蓮霧 - [閱讀權限 20]圖片附件 paipai 2014-3-27 1/20 paipai 2014-3-27 20:10
  [技巧交流]paint初心者常用熱鍵 圖片附件 精華 3 paipai 2013-11-16 2/2656 paipai 2014-3-25 20:01
  [技巧交流]角色設定繪製 - [閱讀權限 10]圖片附件 paipai 2013-12-2 2/13 paipai 2013-12-4 21:03
  [技巧交流](新手練習)灰階上色 - [閱讀權限 30]附件 paipai 2013-11-29 1/19 paipai 2013-12-2 19:15
  [技巧交流](筆刷製作法3)噴嘴 圖片附件 精華 3 paipai 2013-11-30 0/2785 paipai 2013-11-30 10:25
  [技巧交流](筆刷製作法2)簡易花紋與蕾絲與鎖鏈製作 圖片附件 精華 3 paipai 2013-11-30 1/3371 paipai 2013-11-30 09:43
  [技巧交流](新手練習)半寫實人物繪製 - [閱讀權限 30]圖片附件 paipai 2013-11-27 1/23 paipai 2013-11-29 19:45
  [技巧交流](轉載)painter筆刷介紹 - [閱讀權限 30] paipai 2013-11-27 2/6 paipai 2013-11-27 21:25
  [技巧交流](新手練習)Q版人物繪製教學練習 - [閱讀權限 30]圖片附件 paipai 2013-11-16 1/30 paipai 2013-11-23 15:15
  [技巧交流](新手練習)人物上色 - [閱讀權限 30]圖片附件 paipai 2013-11-23 1/33 paipai 2013-11-23 10:27
  [技巧交流](新手練習)天空畫法案例 - [閱讀權限 30]附件 paipai 2013-11-16 0/11 paipai 2013-11-16 14:26
  [技巧交流]灑鹽特效 paipai 2013-11-16 0/1808 paipai 2013-11-16 11:57
  [技巧交流](新手練習)樹的畫法 - [閱讀權限 30]附件 paipai 2013-11-16 0/8 paipai 2013-11-16 11:50